LiCMES

LiCMES

Literatura Catalana, Món Editorial i Societat

El grup

Objectius

El grup d’estudis Literatura catalana, món editorial i societat (LiCMES) desenvolupa la recerca en la confluència entre la disciplina de la literatura catalana, centrada en l’època contemporània, i la indústria editorial. Com a principi bàsic d’una recerca que vol tenir la mirada posada en la dimensió social del fet literari, assumeix el compromís de col·laborar en l’assoliment de l’equitat entre dones i homes, tot integrant la perspectiva de gènere de manera transversal.

LiCMES vol reforçar la presència i el sentit de la literatura en la societat catalana amb la complicitat de diferents agents culturals implicats en la promoció de la lectura, tenint en compte els canvis demogràfics i els nous perfils de lectors i hàbits de consum cultural, i connectar la literatura catalana amb els grans debats acadèmics en curs.

LiCMES és un Grup de Recerca Emergent (2017 SGR 1345) reconegut per l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).

Línies de recerca

Estudis literaris i projecció social

L’objectiu és promoure estudis sobre escriptors catalans des de perspectives teòriques diverses, amb la voluntat de fer avançar la disciplina i adaptar els discursos entorn de les obres i dels escriptors a les necessitats i els interessos dels nombrosos perfils dels lectors d’avui.


Món editorial

Consisteix a donar continuïtat als estudis sobre el món editorial català. LiCMES té com a objectiu estudiar la indústria del llibre des d’una perspectiva històrica, que l’entronqui amb l’anàlisi crítica del panorama editorial de l’estricta actualitat, amb la voluntat d’analitzar les vicissituds de la migració a l’esfera digital i d’internacionalització dels escriptors catalans.


 Creacions literàries digitals

L’objectiu és impulsar la recerca i la transferència del coneixement sobre creacions literàries digitals. Davant l’eclosió de noves formes de creació cultural vinculades a l’expressió literària en l’esfera digital, LiCMES vol prestar una atenció acadèmica que analitzi i prescrigui el magma de textualitats que circulen per internet, que escapen de l’ordre tradicional del llibre i dels paràmetres de canonització tradicionals.


Veus subalternes

Aquesta línia de recerca té una doble dimensió: la textual i l’editorial. Quant a la dimensió textual, desenvolupa l’anàlisi literària d’obres que tractin la temàtica «Les veus subalternes: els relats dels immigrants, els refugiats i les víctimes de conflictes». Quant a l’editorial, s’estudia el fenomen actual del boom de llibres sobre la temàtica, que ha comportat l’entrada en el sistema literari català d’un gruix molt notable d’autors de sistemes literaris perifèrics.

@LiCMES_UOC